27.11.08

Taas suguühendus

Kirjutasin eelmise nädala teisipäeval siinsamas pentsikust sõnast «suguühendus».

Käesolev postitus oleks siis pisukese õienduse eest...

Teadupärast on mitu inimest küll otse ja küll MSN-s öelnud, et «suguühendus» on täitsa normaalne sõna... isegi teatavates juriidilistes tekstides võib kohata...

Möönan, et kohtab küll, aga isiklikult jään seisukohale, et toimetaja/korrektorina ma siiski roogiks selle välja... kui just pole tegu tekstiga, kus selle sõna kasutamine annab tegelasest pildi kui ühest iseäranis väärakast ja suisa pervost isikust.

Taustaks: The Cassandra Complex «VALIS»

4 comments:

Anonymous said...

Njaa, esimene koht mis meelde tuli, oli Karistusseadustik (§141-146 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12937917), aga eks see üks kuiv ja veidravõitu sõna on. Jätab ootamatult jäleda mulje.

Ulmeguru said...

Jah, eks mulle ka sedasama kirjakohta näidati, aga «suguühe» kõlab minuarust tunduvalt normaalsemalt...

Oop said...

Iga sõna muutub kuivaks ja kummaliseks, kui sel lastakse piisavalt kaua juriidilises kontekstis marineerida. Kui juristid võtaksid erialase terminina kasutusele sõna "sibul" või "konnasilm", hakkaks me kõik seda peagi võõristusega põrnitsema.

Proovi näiteks kujutleda fraasi "suguline vahekord" kasutamist flirdi või roppusena - tundub kuidagi kohatu.

Ulmeguru said...

Seda küll... ja prim viis teose tapmiseks on see, kui panna teos kooliprogrammi...